خداحافظی با شنبه - نوشته ی دکتر آیدا علویان Goodbye to Saturday - PDF Book - by Dr. Ayda Alavian
PDF Books, Eliot Shops

خداحافظی با شنبه - نوشته ی دکتر آیدا علویان Goodbye to Saturday - PDF Book - by Dr. Ayda Alavian

Regular price $11.95 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

خداحافظی با شنبه - نوشته ی دکتر آیدا علویان 

همه ما می خواهیم زندگیمان را بهتر گردانیم، اما اغلب اوقات نمی دانیم از کجا یا چه وقت آغاز کنیم. گاه آزرده ایم از چیزی در اعماق هستی مان و بیمناک از رویارویی با مشکلاتمان؛ چرا که پیش از این آسیب دیده ایم و به یاد داریم آسیبها چه بر ما می آورند. برای بهتر گردانیدن باید تحول پدید آورد اما تحول چیز هولناکی نیست. یک روز، یک وقت کفایت می کند. به گذشته منگر و اندوه گذشته مخور چه گذشته، گذشته است و دیگر نمی تواند بیازارتت و آینده نیز که هنوز نیامده. حال را دریاب و آن را زیبا بیافرین که شاینده زیبایی است. به خاطر بسپار تو شگفت انگیز و عزیز و خواستنی هستی قدر خویش را بدان هیچ کس چون تو هرگز نخواهد بود، تو بی همانندی و اصیل ...و همه آنچه از تو یگانهای می سازد شایسته عشق و ستایش است. باشد که همیشه حواست باشد که در درون شاد باشی و در هر روز نو، خدا را سپاس گویی و برای فردایت رویایی داشته باشی تلألوی رخشان امید همراه توست تو را مانعی و دیوار رادعی نیست جز بیمهایت. گوش بسپار دقیق و دقیق تر به الهاماتت و به ندای درونت که حکمت و خردی شگرف در بطن خود دارد. بکاو و بیاب خلاقیتی که در کودکی احساس می کردی و نگاه کن به گونه ای دیگر پیرامون خود چه بسا از دیدن باز مانده باشی. در مسیر بالیدن و روییدن به خاطر داشته باش رویاهایت را زنده نگاه داری  و آنگاه خوشبختی همیشه در قلب تو خواهد بود

این کتاب ارزشمند ۱۱۳ صفحه ای شامل بخش هایی چون مثبت اندیشی، شاد زیستن، آرامش، شکرگزاری، اعتماد به نفس، اهداف، تصمیم گیری، و ... می باشد که در سال ۲۰۲۳ توسط انتشارات ارشدان در ایران به چاپ رسیده است و تنها توسط این پلتفرم، قابل تهیه برای علاقمندان خارج از ایران می باشد. همچنین، از طریق این پلتفرم می توانید نظرات خود را مستقیما به نویسنده ی این کتاب، دکتر آیدا علویان، ارسال فرمایید


Goodbye to Saturday - PDF Book - by Dr. Ayda Alavian

This book is in the Farsi Language.

The Digital products, such as eLearning videos PDF Files, and Musical Notes are Non-Refundable.

  • Number of pages: 113
  • Number of PDF files: 1
  • File Size: 1.5 MB
  • Download the file after the purchasing process
  • Non-refundable

 

Due to our copyright ©USdigitalprodocts2023, you can not sell or share these digital products after purchase. These products are designed only for one user. All rights reserved.


Share this Product